Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA ZRZESZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI, REKREACJI, REHABILITACJI I INNYCH FORM WYPOCZYNKU LEŻĄCYCH W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: A) UCZESTNICZENIE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH; B\) ORGANIZOWANIE I ROZWIJANIE POWSZECHNEJ KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REHABILITACJI RUCHOWEJ, REKREACJI, TURYSTYKI, CZYNNEGO ODPOCZYNKU; C\) ORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W ZAWODACH INTEGRACYJNYCH; D) O0c03aECIE SWOJA DZIAŁALNOŚCIĄ JAK NAJSZERSZEGO KRĘGU OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH; E\) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; F) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: