Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W sferze działalności pożytku publicznego kltury sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa nrodowego 1 W ramach sfery działalności pożytku publicznego organizacja udziela pomocy fachowej i merytorycznej pomocy związkom regionalnym na rzecz ich członków. 2 . Koordynuje działalność organizacyjna w kraju i regionie w celu realizacji zadań statutowych i podnoszenia poziomu artystycznego zespołów, 3 . Działalność w aspekcie organizacji imprez, koncertów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem zespołów z poszczególnych regionów oraz w skali ogólnokrajowej

Dane naszego OPP: