Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: -kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt jako dobra ogólnospołecznego, -działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania, -krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt, -inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, - w celu realizacji przepisów ustawy o ochronie zwierząt współdziałanie z inspekcją weterynaryjną, samorządem terytorialnym, lekarsko- weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, - prowadzenie schroniska dla zwierząt zapewniając bezdomnym zwierzętom opiekę w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Dane naszego OPP: