Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie i rozwijanie sportu wśród inwalidów słuchu, oraz prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego. 2 . Podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków Klubu. Przygotowanie ich do jak najlepszych wyników sportowych, oraz wychowanie na wartościowych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. 3 . Upowszechnianie wśród niesłyszących wychowania fizycznego i sportu. 4 . Organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin 5 . Propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji inwalidów słuchu. 6 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 8 . Organizację i prowadzenie zajęć i zgrupowań rehabilitacyjnych. 9 . Poprawa losu osób z wadą słuchu

Dane naszego OPP: