Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Celem koła jest szerzenie idei wychowania pozytywnego, u którego podstaw leży miłość do dziecka, podmiotowe traktowanie osoby ludzkiej - pełne poszanowanie godności osobistej człowieka.
2. Celem koła jest dążenie do wspólnotowego działania członków na rzecz rozwoju idei wychowania opartego o miłość. Preferowanie stylu wychowania demokratycznego. Członkowie koła uznają, że dobro wspólnoty jest ponad dobrem jednostki.
3. Celem koła jest wpływanie na przemiany w polskim systemie edukacyjnym przez propagowanie programów i metod pracy różnych placówek oświatowych, które stać się mają placówkami radosnymi, sprzyjającymi pełnemu rozwojowi osobowości dziecka w duchu tolerancji dla jego inności (jedności, niepowtarzalności) w obrębie wspólnoty w której żyje. "Aby jemu było dobrze i z nim było dobrze".
4. Celem koła jest podnoszenie poziomu wiedzy dorosłych o dziecku oraz podnoszenie poziomu ich umiejętności jako wychowawców.
5. Celem koła jest szerzenie wychowania zdrowotnego.
6. Celem koła jest propagowanie w obrębie zakładanych placówek oświatowych idei działania wspólnotowego wszystkich członków danej wspólnoty (dialog formą współdziałania oraz pracą).

Dane naszego OPP: