Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\) propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem literatury; b) wspieranie twórczości młodych artystów; c) współudział w inicjowaniu i koordynacji działań artystycznych i kulturowych; d) szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Brzeg i jego środowiska twórczego, w kraju i zagranicą; e) działania na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych. f) działania o charakterze szkoleniowym i warsztatowym, na przykład: w ramach powyższych punktów zrealizowano kilkanaście spotkań autorskich z gośćmi z Polski oraz zagranicy, wydano 7 książek poetyckich, jedną publikację zbiorową (antologię debiutów poetyckich\), zorganizowano wystawę oraz koncert.

Dane naszego OPP: