Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Promocja zdrowia psychicznego. 2 . Zwiększenie możliwości uzyskiwania kompetentnej pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego. 3 . Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych. 4 . Organizacja współpracy pomiędzy grupami samopomocy, placówkami profesjonalnymi i władzami lokalnymi. 5 . Przedstawianie władzom opinii dotyczących regulacji prawnych, a także ekspertyz oraz projektów zmian w dziedzinach objętych działalnością Koalicji. 6 . Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako psychicznie chore i niepełnosprawne. 7 . Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób, które mają lub miały problemy ze zdrowiem psychicznym i osób niepełnosprawnych. 8 . Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach.

Dane naszego OPP: