Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Związek prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a celem Związku jest: 1 - organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, 2 - podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, 3 - prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowań problemami gospodarki morskiej i wodnej, 4 - organizowanie czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu, 5 - upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne

Dane naszego OPP: