Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc rodzinom będącym w trundej sytuacji spowodowanej terminalną chorobą któregoś z jej członków. Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do opieki nad chorym przebywającym w domu. Nieodpłatne wypożyczanie posiadanego sprzętu medycznego podopiecznym. Sprawowanie opieki hospicyjnej przez wolonatriuszy w domu chorego za zgodą zainteresowanego bądź jego rodziny. Udzielanie wsparcia medycznego, duchowego oraz finansowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób chorych. Udzielanie wsparcia rodzinom po śmierci osoby będącej pod opieką Hospicjum.

Dane naszego OPP: