Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ROZDZIAŁ II STATUTU STOWARZYSZENIA : 1 . Opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół i innych organizacji. 2 . Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży. 3 . Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie. 4 . Integracja środowiska ludzi chorych i niepełnosprawnych w celu zorganizowania samopomocy. 5 . Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji niepełnosprawnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne. 6 . Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. 7 . Koordynowanie działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w zakresie korektywy, rekreacji, rehabilitacji i warsztatów terapii zajęciowej. 8 . Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 9 . Organizacja i promocja wolontariatu. 10 .Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: