Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ZWIĄZEK ZRZESZA OSOBY NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE, W CELU ICH SPOŁECZNEJ INTEGRACJI, REHABILITACJI WYRÓWNYWANIA SZANS W DOSTĘPIE DO INFORMACJI, EDUKACJI, ZATRUDNIENIA I SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, A TAKŻE W CELU OCHRONY ICH PRAW OBYWATELSKICH. ZWIĄZEK REPREZENTUJE SWYCH CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW NACZELNYCH PAŃSTWA, ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH INSTYTUCJI. ZWIĄZEK PROWADZI SZEROKO ROZUMIANĄ DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ NA PŁASZCZYŹNIE PODSTAWOWEJ, LECZNICZEJ, SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ, INTEGRACJĘ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ZE SPOŁECZEŃSTWEM, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓ0011 Z DYSFUNKCJĄ WZROKU ORAZ PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ, WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM I POMOC ICH RODZINOM, WSPÓŁPRACĘ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000061237
  • e-mail: pzn-kielce@o2.pl
  • Adres: UL. CZERWONEGO KRZYŻA 3, 25-353 KIELCE