Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana: działalność w zakresie podtrzymywania i pielęgnowania rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, polegająca zwłaszcza na: - edukacji mniejszości narodowych, - ich aktywizacji obywatelskiej, - wspieraniu ich inicjatywy obywatelskiej, - monitorowaniu sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych. Działalność jest ukierunkowana w dużej mierze na świadczenie usług osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną. Są to osoby długotrwale bezrobotne lub nie posiadające stałego zatrudnienia.. Klientami biura są ludzie marginalizowani z uwagi na przynależność do nieakceptowanej powszechnie grupy społecznej lub etnicznej \(np. romskiej\)

Dane naszego OPP: