Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2 . Rozwijanie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 . Popularyzowanie sportu oraz krzewienia zamiłowania do uprawiania sportu. 4 . Organizowanie imprez sportowych, treningów oraz udział w imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby i związki sportowe. 5 . Zapewnienie opieki zdrowotnej w procesie treningowym i sportowym. 6 . Popularyzowanie ruchu na świeżym powietrzu oraz krzewienie zamiłowania do uprawiania różnych form wypoczynku. 7 . Organizowanie imprez rekreacyjnych, zlotów, wycieczek, jak również udział w imprezach tego typu orgzanizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia. 8 . Organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej.

Dane naszego OPP: