Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2 . Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie i rozwój działalności w zakresie sportów motoryzacyjnych. 3 . Popularyzowanie historii motoryzacji, opieka i ochrona pojazdów zabytkowych. 4 . Popularyzacja i rozwój krajoznawstwa oraz turystyki motoryzacyjnej i caravaningowej. 5 . Popularyzacja i rozwój turystyki motorowej wśród osób niepełnosprawnych. 6 . Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 7 . Ochrona praw i interesów członków Automobilklubu. 8 . Rozwijanie kontaktów i współpracy ze społeczeństwem innych krajów w dziedzinie motoryzacyjnej, poprzez organizację wspólnych imprez i spotkań. 9 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 10 . Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: