Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym zadaniem FUNDACJI jest pomoc Szpitalowi w Ustrzykach Dolnych. Polega ona na wspieraniu finansowym oraz zakupie sprzętu medycznego dla celów lecznictwa. Prowadzona jest także akcja pozyskiwania wolontariuszy do pracy w Fundacji. W celu pozyskania środków finansowych Fundacja występuje do zakładów pracy oraz osób indywidualnych o wsparcie finansowe w postaci darowizn. Podejmujemy także działania celem pozyskania sprzętu medycznego i sprzętów od darczyńców z zagranicy. Chcemy też nawiązać współpracę z innymi organizacjami w kraju jak też i poza granicami. Organizujemy Koncerty Charytatywne i Zbiórki Publiczne.

Dane naszego OPP: