Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom poprzez: 1 .organizowanie różnych form samopomocy dla rodzin i opiekunów osób z chorobą Alzheimera, 2 .wymiana informacji oraz kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera, 3 .wpływanie na politykę i polityków mając na celu zwracanie uwagi na pomoc osobom z chorobą Alzheimera, 4 .współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnych celach.

Dane naszego OPP: