Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wolontariat, kontynuacja bezinteresownej pomocy i opieki nad niepełnosprawnymi i ciężko chorymi w: Hospicjum Domowym w Sopocie, Domu Opieki w Kniewach, za Wejherowem oraz w samej Gdyni. Nadal czynione są starania o dalsze bezpłatne transporty darów z krajów skandynawskich, gdyż poprzednia placówka polonijna w Szwecji, uległa rozwiązaniu z przyczyn losowych \(poprzedni kierownik placówki polonijnej w Szwecji zmarł, a reszta członków tej organizacji z uwagi na wiek, nie była w stanie kontynuować tej akcji niesienia pomocy\).

Dane naszego OPP: