Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Proponowany przez nas program jest kontynuacją realizowanego systematycznie od 18 lat programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta – stale aktualizowaną i poszerzaną o innowacyjne działania. Nasze działania kierujemy do młodzieży od 14 roku życia. W wyniku naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi obserwujemy utrzymywanie się problemu i większą akceptację używania marihuany oraz bezradność lub ignorowanie istniejącej sytuacji przez rodziców. Nasze doświadczenia w pracy profilaktycznej z młodzieżą przekonują nas o dużym zapotrzebowaniu na tak wczesną profilaktykę. W swojej pracy kładziemy nacisk na to, jak jednostka funkcjonuje w kontekście szerszych systemów – w środowisku rodzinnym, rówieśniczym czy szkolnym. Specyficzną cechą podejścia systemowego jest więc analizowanie zachowań czy objawów w szerszym kontekście. Rozpatrujemy więc jak nasz klient uczy się pewnych sposobów zachowania, przyswajania norm, jakich nabywa przekonań i jak odtwarza je w późniejszym życiu. Nasze działania ukierunkujemy na ograniczenie zarówno inicjacji w zakresie używania środków uzależniających jak i dalszych z nimi kontaktów.

Dane naszego OPP: