Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Kontynuacja projektu „Bieszczady Odnalezione” złożonego z badań naukowych, prac archeologiczno- rekonstrukcyjnych, wytyczenia ścieżki historycznej oraz popularyzacji wiedzy na temat historii regionu. W 2016 r. przeprowadzono prace rekonstrukcyjno- konserwatorskie udostepniając kolejce obiekty na trasie. Zrealizowano to w ramach zadania zleconego przez Urząd Marszałkowski z zakresu Turystyki. 2 . Wydawnictwo historyczno-krajoznawcze „Bieszczady Odnalezione” część 4 wydana w ramach realizacji zadania zleconego przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego z zakresu Kultury. Czasopismo zarejestrowane przez Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic utworzone zostało dla popularyzowania wiedzy o Bieszczadach, poprzez publikowanie wyników aktualnych badań, wspomnień dawnych mieszkańców bieszczadzkich wiosek i osadników, zasiedlających opustoszałe po wysiedleniach tereny oraz prezentowanie najciekawszych i najcenniejszych historycznie i przyrodniczo miejsc. Autorami artykułów są członkowie Stowarzyszenia W 2016 ukazała się 4 część.

Dane naszego OPP: