Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Polski Związek Niweidomych Okręg Lubuski zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w celu ich społecznej integrecji , wyrównywania szans w dostępie do informacji , edukacji , zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej a także w celu ochrony ich praw obywatelskich . Cele stztutowe -rejestracja i przyjmowanie niewidomych i słabowidzących w poczet członków , prowadzenie rehabilitacji podstawowej , społecznej i zwodowej , działanie na rzecz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , organizowanie różnych form działalności kulturalej , sportu , turystyki , szkolenie profilaktyczne i wypoczynek dorosłych , dzieci i młodzieży .

Dane naszego OPP: