Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: a)Wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku, pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb ży ciowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych. b) Reintegracja społeczno - zawodowa realizowana w oparciu o zasadę samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz budowania bardziej sprawiedliweg o społeczeństwa oraz pomocy tym którzy doświadczają jeszcze większego ubóstwa . c)działania na rzecz ochrony środowiska

Dane naszego OPP: