Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest działalność służąca aktywizacji ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi, a zwłaszcza: 1 - ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna dotycząca niepełnosprawnych 2 - promowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych, 3 - aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, 4 - inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno- naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych ludzi niepełnosprawnych 5 - tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, 6 - propagowania idei mecenatu dla ludzi niepełnosprawnych. 2 . Realizując cele określone w ust. 1 Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych oraz wspieranie inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki oraz rozwoju krajoznawstwa i ruchu sportowo-turystycznego.

Dane naszego OPP: