Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANA JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE POPRZEZ POMOC W POZYSKANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LECZENIE, REHABILITACJĘ, ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ CHORYCH OSÓB - W RAMACH TEJ SFERY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE ZEBRAŁO W RAMACH AKCJI 1% 18.041,90 PLN NA RZECZ CHORYCH-NIEPEŁNOSPRA WNYCH DZIECI. ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI ŚRODKI FINANSOWE ZOSTAŁY PRZEKAZANE RODZICOM DZIECI O0c03aĘTYCH OPIEKĄ CELEM WSPARCIA ICH LECZENIA, REHABILITACJI, POPRAWY ICH FUNKCJONOWANIA I CODZIENNEJ EGZYSTENCJI

Dane naszego OPP: