Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie woj,podlaskiego i mazowieckiego.Upowszech nienie idei i zasad kultury fizycznej oraz tworzenie organizacyjnych i merytorycznych przesłanek dla krzewienia jej na terenie regionu.Klub organizuje i integruje swych członków idei i zasad karate ,sprzyja realizacji ich zainteresowań.Klub kieruje swa działalność do ogółu społeczeństwa województwa podlaskiego i mazowieckiego.Opracowuj e i wdraża plany rozwoju karate,dba o właściwy sportowy i organizacyjny poziom dyscypliny poprzez szkolenie zawodników , instruktorów i sędziów, organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych oraz rekreacyjnych na terenie kraju i za granica, ma kontakt z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej, czuwa nad należytym poziomem etycznym karate, popularyzuje i upowszechnia moralny etos dyscypliny, wskazuje na jej walory społeczne , sportowe oraz rekreacyjne i zdrowotne, prowadzi walkę z patologiami społecznymi tj,narkomania , alkoholizm, i przemoc, poprzez prace z młodymi ludźmi, prowadzi działalność wydawnicza i turystyczną oraz inna działalność szkoleniową a także działalność sportowo- wychowawczą wśród niepełnosprawnych.Klub, może tworzyć ,przystępować oraz uczestniczyć w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń dalekowschodnich sztuk i sportów walki oraz innych organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej, organi

Dane naszego OPP: