Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz pomyślności i rozwoju sportu kartingowego poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz czynne uczestniczenie w tego typu przedsięwzięciach. Organizowanie zajęć teoretycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie aktywnego wypoczynku. Stowarzyszenie tworzy programy promujące różne dyscypliny sportowe i rekreacyjne. Celem działalności organizacji pożytku publicznego jest przede wszystkim wychowanie fizyczne mające na celu rozwój i podtrzymywanie sprawności oraz wytworzenie nawyków ruchowych poprzez zaangażowanie w sporty kartingowe.

Dane naszego OPP: