Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Istotną statutową formą działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy finansowej ubogim rodzinom wielodzietnym, mieszkającym na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Na prośbę organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie nasze przekazuje tym instytucjom kilkusetzłotowe dotacje z wyraźnym wskazaniem, że środki pieniężne służą wyłącznie na opłacenie pobytu ubogich dzieci, których rodzice mieszkają na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Beneficjenci zobowiązani są do skrupulatnego rozliczania się z otrzymywanych środków. W tym celu beneficjent zobowiązuje się do składania merytorycznych sprawozdań zawierających informacje o sposobie wykorzystania środków pieniężnych. Organizowanie i propagowanie krajoznawstwa oraz krzewienie kultury, sztuki i tradycji Podobnie jak w poprzednich latach Stowarzyszenie zorganizowało dla Członków i ich rodzin wyjazdy szkoleniowo- integracyjno-krajoznawcze. Celem tych przedsięwzięć jest poznawanie najbliższego regionu, jego geografii, historii i zabytków oraz zbliżanie i integracja rodzin uczestniczących w tych wyjazdach. Dzięki tym wyjazdom spora grupa ludzi poznaje walory krajoznawczo-historyczne własnego regionu i gmin sąsiednich. Tej wiedzy nie zdobywa się w szkole.

Dane naszego OPP: