Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU NAUKA JĘZYKÓW O0c012YCH POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓ0011 W PODESZŁYM WIEKU I OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK , DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000058034
  • e-mail: kuta.marcin@wp.pl
  • Telefon: 343579661
  • Adres: UL. SZKOLNA 10, 42-287 KAMIEŃSKIE MŁYNY