Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją ideowo - wychowawczą, skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych, której celem jest wychowanie w myśl Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego oraz upowszechnienie w społeczeństwie ideałów harcerskich. Związek realizuje swoje cele przez prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich członków m.in. poprzez służbę, zabawę, samodoskonalenie, tworzenie wspólnot, tradycje, symbolikę. ZHR swoje cele realizuje także poprzez organizowanie działań społecznych obejmujących podtrzymywanie i pielęgnowanie polskości, służbę na rzecz bliźnich i osób niepełnosprawnych, naukę edukacje i oświatę, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwo, tworzenie placówek wychowawczych, pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami kraju i inne.

Dane naszego OPP: