Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Reprezentowanie środowiska instruktorów nauki jazdy przed organami administracji publicznej;- szczebla centralnego.- szczebla terenowego. Udział ww gremiach o zasięgu ogólnokrajowym:- Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców,-Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców,- Stowarzyszeni Kierowca.pl,- związki pracodawców o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym.Organizowanie szkoleń tematycznych, seminariów i warsztatów. Organizowanie opinii publicznej w celu uzyskania poparcia dla działalności statutowej Stowarzyszenia i organizacji zrzeszających instruktorów nauki jazd o zasięgu ogólnokrajowym.reprezent owanie członków Stowarzyszenia w negocjacjach i przy zawieraniu umów zbiorowych. Reprezentowanie regionalnego środowiska instruktorów na forum organizacji o zasięgu ogólnokrajowym. Wymiana doświadczeń z odpowiednimi organizacjami w kraju i za

Dane naszego OPP: