Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z Domem Polskim w Wilnie - plenery i wystawy. Od czterech lat, w różnych porach roku członkowie Stowarzyszenia, na zroszenie Domu Kultury Polskiej we Wilnie, odwiedzają te piękne miasto i dokumentują fotograficznie architekturę, ludzi, kulturę, sztukę i życie codzienne. Plon tych wypraw jest olbrzymi, a ze względu na zmienne składy uczestników, zróżnicowany zarówno stylistycznie jak i tematycznie. Zebrany materiał pozwoli zorganizować przynajmniej kilka ciekawych wystaw, a w planach jest wydanie albumu.

Dane naszego OPP: