Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli RP,inspirowanie różnych środowisk w państwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieżyszkolnej i uczącej się do lat 21,oraz rozwijanie zainteresowań swoich członków zdrowym stylem życia.Klub może organizować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dane naszego OPP: