Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Nieodpłatne prowadzenie poradnictwa, wsparcia, konsultacji, szkoleń, spotkań w zakresie organizowania i promowania wolontariatu i inicjatyw społecznych. 2 . Świadczenie poradnictwa nt. zarządzania wolontariatem i regulacji prawnych dotyczących wolontariatu. 3 . Nieodpłatne prowadzenie Biura Pośrednictwa dla Wolontariuszy i lokalnych podmiotów. 4 . Nieodpłatne prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań wymiany doświadczeń, seminariów dla wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, lokalnych podmiotów, nt. regulacji prawnych dot.wolontariatu. 5 . Organizowanie akcji promujących działania wolontariuszy. 6 . Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook nt. aktywności RCW oraz wolontariuszy i ich działań. 7 . Organizowanie zbiórek żywności, odzieży dla osób potrzebujących 8 . Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych, seniorów. 9 . Prowadzenie strony internetowej promującej wolontariat, działania wolontariuszy i Stowarzyszenia. 10 . Uczestnictwo w Partnerskich Lokalnych Kampaniach promujących wolontariat. 11 . Uczestnictwo w Festynach i Festiwalach promujących działania wolontariackie. 12 . Publikacja informatorów dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.

Dane naszego OPP: