Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . KOD PKD 92.61 .Z - DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH. 2 . KOD PKD 92.62 .Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM. Dla osiągnięcia swego celu LUKS „CZARNI” RUDNO: Zmierza do zrzeszenia jak największej liczby członków, przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, spółdzielczych i innych będących na terenie województwa lubuskiego, Rozwija różne dyscypliny sportu i rekreacji, Organizuje masowe imprezy sportowe dla swoich członków i mieszkańców wsi, Uczestniczy w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez władze gminne i organizacje społeczne, Prowadzi systematyczne szkolenia sportowe, Zarządza posiadanym sprzętem i urządzeniami sportowymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację. Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, składek członkowskich, odsetek bankowych. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów statutowych. LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CZARNI” RUDNO realizuje swoje cele prowadząc drużynę piłki nożnej seniorów występująca w klasie A, w klasie B oraz dwie drużyny orlików. Przed sezonem 2016/2017 zespołu rozegrały spotkania kontrolne w Głogowie, Żaganiu oraz w innych miejscowościach. Zespół seniorów utrzymał się w klasie A.

Dane naszego OPP: