Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji 0źukacyjnej im. świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie jest wspieranie edukacji młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych i niezamożnych z terenu gminy Murowana Goślina. Wsparcie jest realizowane w postaci przyznawanych stypendiów dla osób rozpoczynających studia na uczelniach wyższych z możliwością przedłużenia na kolejne lata nauki. Zarząd Fundacji 0źukacyjnej im. świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie w roku kalendarzowym 2016 zrealizował swoje główne cele statutowe określone w paragrafie 4 i 5 Statutu Fundacji przyznając 5 stypendiów finansowych zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych i niezamożnych oraz będących w trudnej sytuacji losowej zamieszkujących na terenie gminy Murowana Goślina w celu umożliwienia odbywania nauki w szkołach wyższych w roku akademickim 2016/2017. W tym celu Zarząd Fundacji 0źukacyjnej im. świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie podjął 4 uchwały w sprawie przyznania stypendiów 5 osobom.

Dane naszego OPP: