Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia - szeroka działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, - zakładanie i rozwój organizacji pozarządowych, - wspomaganie, integracja i promocja organizacji pozarządowych, - aktywizacja i wspieranie aktywności obywatelskiej oraz rzecznictwo na rzecz grup wymagających wsparcia, - działania na rzecz współpracy samorządów wszystkich szczebli z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, -działania na rzecz przedsiębiorczości trzeciego sektora oraz jego rozwoju w ramach ekonomii społecznej.

Dane naszego OPP: