Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzenie działalności dobroczynnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność na rzecz poprawy sytuacji społecznej, materialnej zatrudnienia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność na rzecz usamodzielnienia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność na rzecz ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, ekologii. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego.

Dane naszego OPP: