Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pod względem wydatkowanych środków najważniejszym spośród przedmiotów działalności LKS Dunajec w Zakliczynie jest organizacja czasu wolnego dla mieszkańców miejsko - wiejskiej gminy Zakliczyn. Prowadzenie działalności piłkarskiego klubu sportowego sprzyja upowszechnianiu kultury fizycznej i wspieraniu zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedmiot działalności jest realizowany przez: 1 ) organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych, 2 \) propagowanie amatorskiego uprawiania sportu jako skutecznego sposobu na aktywny wypoczynek, 3 ) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich aktywizację poprzez działania profilaktyczne, 4 \) szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej oraz zapewnienie udziału dzieci i młodzieży w organizowanych rozgrywkach i zawodach sportowych.

Dane naszego OPP: