Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań prowadzących do upamiętnienia wszelkimi dostępnymi środkami ofiar nienawiści ukraińskich nacjonalistów w szczególności ofiar ludobójczych zbrodni popełnionych od pierwszych dni po wojnie we wrześniu 1939 r. nas ówczesnym obszarze państwa polskiego, aż do ustania zorganizowanej zbrodniczej działalności nacjonalistów ukraińskich w kilka lat po wojnie na obecnym terytorium państwa. Ocalenie od zapomnienia prawdy o rozmiarach popełnionych zbrodni i stosowanych metodach eksterminacji. Przyczynienie się do upowszechniania wiedzy o ideologicznych korzeniach ukraińskich nacjonalistów, jego związkach z hitleryzmem oraz rodowodzie Organizacji ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii Przeciwstawienie się uogólnieniom, które prowadzą do fałszywego obrazu dążeń narodowych Ukraińców, utożsamiana z tymi dążeniami działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000056352
  • e-mail: narubiezy@op.pl
  • Telefon: 713375359
  • Adres: UL. KOŚCIUSZKI 35B/E/5-6, 50-011 WROCŁAW