Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI, PODNOSZENIE SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ I POLEPSZANIE STANU ZDROWIA CZŁONKÓW KLU0c068 I SPOŁECZNOSCI AKADEMICKIEJ. 2 .ROZWIJANIE SPORTU W SRODOWISKU AKADEMICKIM. 3 .WYCHOWANIE CZŁONKÓW KLU0c068 ZGODNIE Z TRADYCJAMI AZS NA SWIADOMYCH OBYWATELI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ROZWÓJ I PRZYSZŁSC OJCZYZNY. 4 .KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOSCI ZA LOSY MACIERZYSTEJ SZKOŁY WYZSZEJ KLUBU I AZS-U. 5 .DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY SRODOWISKA NATURALEGO. 6 .DZIAŁANIE NA RZECZ REHABILITACJI OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 7 .DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS MŁODZIEZY Z RODZIN O TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ. 8 .DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI. 9 .DZIAŁANIE NA RZECZ ORGANIZACJI WOLONTARIATU. 10 .PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZYM, W SZCZEGÓLNOSCI NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI I NIKOTYNIZMOWI ZAGRAZAJACYM SRODOWISKU MŁODZIEZY UCZACEJ SIE. 11 .DZIAŁANIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOSCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKZE DZIAŁAN WSPOMAGAJACYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI.

Dane naszego OPP: