Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu upowszechniania dostępu do kultury i sztuki wśród społeczeństwa, a w szczególności do realizacji celów wymienionych niżej 1 . Popularyzacji, wspomagania i promowania muzyki różnych stylów, epok i gatunków w zakresie muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej. 2 . Popularyzacji, wspomagania i promowania przedsięwzięć łączących różne rodzaje sztuk takich jak teatr, taniec, pantomima, muzyka, plastyka i film. 3 . Skupiania wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi. 4 . Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych.

Dane naszego OPP: