Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe 0dnku Żywności w Koninie: 1 . Zapobieganie marnotrawstwu żywności, 2 . Gromadzenie i rozdział żywności między organizacje charytatywne i pomocowe, zajmujące się głównie dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku, 3 . Udzielanie pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia żywnościowego, 4 . 0źukacyjne oddziaływanie na dzieci wiejskie poprzez umożliwianie im poznania najwartościowszych obiektów kultury, gospodarki, nauki, sportu i rozrywki w miastach, 5 . Organizowanie i dostarczanie w okresie przedświątecznym dla dzieci z najbiedniejszych rodzin paczek okolicznościowych, 6 . Inicjowanie współpracy i koordynowanie działań pozarządowych, rządowych i samorządowych organizacji, placówek i instytucji charytatywnych w zakresie udzielania ich podopiecznym wsparcia żywnościowego oraz walki z marnotrawstwem żywności.

Dane naszego OPP: