Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -Integracja środowiska ziemiańskiego -Popieranie wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycji narodowych i patriotycznych na rzecz przygotowania jej do służby społeczeństwu i krajowi -Podejmowanie wszelkich działań celowych ze względu na interesy moralne i materialne środowiska ziemiańskiego -Organizowanie pomocy dla członków Towarzystwa i ich rodzin, zwłaszcza dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej -Prowadzenie działań zmierzających do zachowania i propagowania dorobku kulturalnego ziemian oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości ziemiańskiej -Działanie na rzecz ulepszania i unowocześniania polskiej gospodarki szczególnie rolnej i leśnej

Dane naszego OPP: