Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Żagańsko-Żarskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym ze Schorzeniami Układu Oddechowego jest zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego od 2010 roku. Sferą działalności jest ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie współpracuje z Oddziałem Pulmonologicznym 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach - filia Żagań. Ze środków stowarzyszenia zakupiono tor wizyjny do bronchoskopii wydatkując w 2016 roku 19501,09 zł. Urządzenia te zostaną przekazane nieodpłatnie w użytkowanie Oddziałowi Pulmonologicznemu w/w szpitala.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000055573
  • e-mail: staczy6749@wp.pl
  • Telefon: 693293931
  • Adres: UL. ŻELAZNA 1, 68-100 ŻAGAŃ