Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej. 2 . Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. 3 . Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska. 4 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS. 5 . Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 6 . Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 7 . Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej. 8 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 9 . Działanie na rzecz organizacji wolontariatu. 10 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

Dane naszego OPP: