Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zrzeszanie rodzin i przyjaciół osób uzależnionych od wszystkich substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów. 2 . Uświadamianie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu i środowiska opiniotwórcze o szkodliwości uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych uzależnień. 3 . Przyjmowanie rodzin i przyjaciół w poczet członków. 4 . Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad. 5 . Rozwiązywanie podstawowych problemów rodziny i dzieci uzależnionych. 6 . Zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, innym uzależnieniom, przemocy oraz HIV i AIDS. 7 . Reprezentowania interesów rodzin osób uzależnionych na zewnątrz. 8 . Działania profilaktyczne, lecznicze, terapeutyczne i szkoleniowe dotyczące przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych oraz związanej z ich używaniem przemocy w rodzinie. 9 . Działania profilaktyczne , lecznicze, terapeutyczne i szkoleniowe dotyczące usuwania przyczyn i skutków innych uzależnień.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000054824
  • e-mail: tpzu@interia.pl
  • Telefon: 226206435
  • Adres: UL. ELEKTORALNA 26, 00-892 TORUŃ