Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwinięcie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne. § 2 Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych. § 3 Podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka Dziennego Pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych autystów. § 4 Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych. § 5 Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. § 6 celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność statutowa stowarzyszeni

Dane naszego OPP: