Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i przeprowadzanie lekcji o dziejach miasta i dziedzictwie kulturowym w Radomiu, 2 . urządzanie wystaw dotyczących zabytków Radomia, 3 . Dokonywanie przeglądów technicznych stanu zachowania i inspirowanie ich remontów i konserwacji, 4 . Dokończenie wystawy na 100 -lecie komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej, 5 . Organizowanie i przeprowadzanie lekcji o dziejach miasta i dziedzictwie kulturowym w Radomiu, 6 . Organizowanie i przeprowadzanie lekcji o dziejach miasta i dziedzictwie kulturowym w Radomiu, 7 . urządzanie wystaw dotyczących zabytków Radomia, 8 . Dokonywanie przeglądów technicznych stanu zachowania i inspirowanie ich remontów i konserwacji, 9 . Dokończenie wystawy na 100 -lecie komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej, 10 . Organizowanie i przeprowadzanie lekcji o dziejach miasta i dziedzictwie kulturowym w Radomiu,

Dane naszego OPP: