Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 .Prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, 2 .Prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej 3 .Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin 4 .Popieranie działań i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym zakresie działania 5 .Propagowanie w społeczeństwie idei 6 .Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej poprzez świadczenie usług w zakresie kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,nabywanie umiejętności zawodowych,przyuczenie do zawodu,przekwalifikowanie zawodowe, naukę szukania pracy zarobkowej lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000054310
  • e-mail: boga_44@o2.pl
  • Telefon: 627389619
  • Adres: UL. BARTOSZA 14, 63-430 ODOLANÓW