Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podejmujemy działania mające na celu poprawę życia kobiet cierpiących na chorobę nowotworową piersi i narządów rodnych. Poszukujemy form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej po operacjach onkologicznych. Naszym głównym zadaniem są następujące działania: wszechstronna pomoc kobietom po leczeniu raka piersi i narządów rodnych poprzez organizowanie i prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji przez odpowiednio przeszkoloną kadrę. W chorobie nowotworowej ważnym zadaniem są zajęcia z psychologiem w grupie jak i terapie indywidualne oraz zabiegi zapobiegające powstawaniu obrzęku limfatycznego.Staramy się takie zajęcia zapewnić. Naszym celem jest także integrowanie kobiet chorujących na nowotwory piersi i narządów rodnych, a także ich rodzin. Ponadto naszym celem jest uświadamianie zdrowym jak ważna jest profilaktyka i nauczenie się samokontroli piersi.

Dane naszego OPP: