Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jest otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Dla osiągnięcia tych celów Stowarzyszenie urządza i prowadzi: - domy małego dziecka, internaty, przedszkola i szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, również szkoły wyższe, - kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno- wypoczynkowe, turnusy wypoczynkowe itp., - biblioteki, wypożyczalnie książek i czytelnie, - wydawnictwa książek i czasopism dla niewidomych oraz o problematyce tyflologicznej, - zakłady opieki zdrowotnej dla niewidomych i osób działających w ramach Towarzystwa, - domy pomocy społecznej i domy dla chroników, - warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, - działalność naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, statystyki dotyczącej procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących, - imprezy kulturalne i rozrywkowe zarówno dla niewidomych jak i z udziałem niewidomych, - rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnianiu i adaptacji w nowym środowisku, - wytwarzanie pomocy edukacyjnych, - gospodarstwo rolne zarówno dla celów edukacyjnych niewidomych, jak i zaopatrywania Towarzystwa w artykuły żywnościowe, - działalność gospodarczą, z której dochody są przeznaczone na sfinansowanie wyżej określonych działalności.

Dane naszego OPP: